QUICK SCAN

de organisatie als 360° storyteller
 

Wat is het?

Onze maatschappij is hypertransparant geworden en conflicterende signalen worden onmiddellijk door de consument opgepikt en uitvergroot. Bedrijven die er niet in slagen als één persoon te communiceren, worden snel ontmaskerd.

Nele Pieters en Claire Selis tonen aan dat het effect van dure marketingcampagnes volledig kan worden tenietgedaan wanneer één radertje in het geheel van de bedrijfsvoering net het tegenovergestelde van de campagne beweert.

Aan de hand van inspirerende voorbeelden en een eenvoudig kader laten we stap voor stap zien op welke manier een bedrijf als één geheel kan communiceren. De gedurfde nieuwe kijk plaatst niet alleen de communicatieafdeling in een ander perspectief, maar heeft een impact op de volledige organisatie.

Voor wie is het?

Onze quickscan De organisatie als 360° storyteller richt zich tot bedrijfsleiders, marketeers en hr-managers die worstelen met de gevolgen van onze hyper-transparante maatschappij en nood hebben aan handvaten om hun organisatie te organiseren, zodat ze opgewassen zijn tegen de uitdagingen van deze tijd.

Pakketprijs: 7.700 euro excl. btw

Stap 1

het grote verhaal en de kracht van formats

Om consistent en consequent te communiceren, moet je eerst goed begrijpen wat, hoe en waarom je wil communiceren. Door het grote verhaal uit te puren tot de essentie, creëer je een sterke kapstok die alle communicatie binnen het bedrijf kan sturen, van productontwikkeling, over marketing tot hr. Formats geven je vervolgens een handig tool om het grote verhaal op te splitsen in hoofdstukken. Door elk radertje in de organisatie een hoofdstuk te laten vertellen, zal het verhaal klaar en duidelijk overkomen bij de consument.

In deze eerste stap puren we je grote verhaal uit tot de essentie. Door dit grote verhaal vervolgens te vertalen naar formats en het voldoende gelaagdheid te geven, hebben we een sterke basis in handen waarmee we alle hoofdstukken kunnen bepalen. We stellen een document op met het 360° overzicht van de storytelling per functieprofiel binnen je organisatie.

Stap 2

van werknemer naar ambassadeur naar influencer

Geen sterkere ambassadeur van je merk of bedrijf dan een werknemer die trots is op hetgeen hij of zij verwezenlijkt. Slaag je er als bedrijf in om je werknemers met passie te laten vertellen over hun job, dan laat deze campagne de grootste promoties verbleken.

De tweede stap van ons traject geeft inzicht in het verschil tussen ambassadeurs en influencers. We identificeren mogelijke ambassadeurs binnen de organisatie. We creëren een handleiding op maat van je bedrijf, een basisdocument dat een kader biedt voor deze ambassadeurs en een stappenplan bevat waarmee je van ambassadeurs influencers maakt. 

 

Stap 3

de transformatie naar een 360° storyteller

Om iedereen achter je grote verhaal te scharen en als één stem te communiceren, heb je een sterk stappenplan en duidelijke processen nodig die de continuïteit op lange termijn garanderen.

In deze derde en laaste stap ontwerpen we de processen die je bedrijf zo organiseren dat de consequentie en consistentie van je communicatie behouden en bewaakt blijft. Het resultaat van deze laatste stap is een uitgebreid draaiboek dat je bijbel zal worden in je employee-ambassador-programma.

Pakketprijs: 7.700 euro excl. btw

de consultants

Nele Pieters en Claire Selis hebben allebei vanuit hun eigen achtergrond bedrijven zien evolueren als gevolg van onze hypertransparante maatschappij.

Als marketingmanager en later consultant in customer experienceheeft Nele de consument steeds kritischer zien worden op vlak van communicatie en beleving. Als oprichter van zowel een content- als productbedrijf heeft ze bovendien aan den lijve ondervonden hoe een consistente en consequente communicatie in alle lagen van de organisatie de sleutel is tot succes.

Claire zat op de eerste rij bij de digitalisering van de marketingwereld en zag marketing stap voor stap evolueren van een sequentiële naar een meer geïntegreerde aanpak. Bovendien heeft haar ervaring met de transformatie van Gouden Gids haar inzichten gegeven in de manier waarop organisaties veranderen.

Door beide ervaringen te combineren, hebben Nele en Claire een methodiek uitgewerkt die je organisatie kan transformeren in een 360° storyteller. Hun gemeenschappelijke inzichten en inspirerende voorbeelden bundelen ze in een gelijknamig traject.

Claire Selis

Claire Selis

Nele Pieters

Nele Pieters