COACHING TRAJECT

community-based story canvas
 

Wat is het?

De digitale revolutie heeft een impact gehad op ons allemaal en dat uit zich lang niet altijd in digitale toepassingen. In een wereld waar we al bezig zijn met ‘the day after tomorrow‘, geeft deze workshop een gedurfde nieuwe kijk op marketing vandaag waarin technologie ondergeschikt is aan strategisch inzicht en in dienst staat van geloofwaardige en krachtige storytelling.

Consumenten laten zich niet langer in hokjes steken op basis van eigenschappen zoals leeftijd, geografie, hobby’s of passies, maar omringen zich met gelijkgestemden op basis van een gevoel van verbondenheid. Waar we voorheen yoga-enthousiastelingen konden aanspreken via dezelfde kanalen en met één boodschap, zal de spirituele yogi enerzijds en de sportieve yogi anderzijds zich vandaag niet alleen op een andere plek bevinden maar ook met fundamenteel andere verhalen identificeren.

Neen, community marketing is niet ‘the next thing’ na influencer of content marketing. Community marketing gaat net terug naar de basis. Traditioneel doen bedrijven hun uiterste best om de consument te overtuigen met een boodschap die ‘harder, better, faster, stronger’ is. Stephanie Duval en Nele Pieters tonen aan dat je, wanneer je de consument en zijn community centraal plaatst, veel dieper doordringt tot de kern van het verhaal. En dat op alle niveaus binnen het bedrijf.

Voor wie is het?

Ons coaching traject Community-based Story Canvas richt zicht tot bedrijven die intuïtief aanvoelen dat marketing weer nood heeft aan eenvoud. Tot organisaties die niet alleen in vraag durven te stellen of de consument (nog) zit te wachten op hun boodschap, maar ook concreet in actie willen schieten en aan de hand van een duidelijk hands-on-coaching traject hun bedrijf de broodnodige transformatie willen laten ondergaan.

Pakketprijs: 12.800 euro excl. btw

Stap 1

Community Thinking

24 september 2018

 

De klant centraal zetten is in de meeste bedrijven al ingeburgerd als basis van de bedrijfsvoering. Hoewel customer-centricity als methodiek zeker de juiste strategie is voor elk bedrijf, durven wij in vraag te stellen of er wel naar de juiste klant wordt gekeken. Bedrijven blijven klanten namelijk veralgemenen tot doelgroepen op basis van eigenschappen die niet leiden tot gelijkaardig gedrag. Het resultaat is dat de strategie wordt gebaseerd op een heterogene groep van mensen met elk hun eigen noden.

Tijdens deze eerste workshop van een halve dag bekijken we de consument vanuit een ander standpunt. Door voorbij te gaan aan de traditionele kenmerken waarop doelgroepen worden gebaseerd, zoeken we samen naar community’s met gelijkaardige noden, ideeën en voorkeuren. Vervolgens nemen de coaches deze informatie mee naar huis om via kwalitatief onderzoek meer te weten te komen over deze community’s. Het resultaat van deze eerste stap is een uitgewerkte persona representatief voor de community en heel concreet toepasbaar binnen de organisatie.

Stap 2

Storymaking

1 oktober 2018

 

Onze maatschappij is hypertransparant geworden en dat heeft een grote impact op communicatie. Voorheen was het mogelijk om eenzijdig een boodschap te verspreiden, maar vandaag is het noodzakelijk dat alles en iedereen binnen de organisatie deze boodschap ondersteunt.

Deze tweede stap gaat op zoek naar het grote idee, de boodschap die je als merk op lange termijn wil overbrengen en je basis voor strategische keuzes op korte termijn. Tijdens een workshop van een halve dag verzamelen we via vragenrondes de juiste input, zodat we met ons creatieve team aan de slag kunnen gaan en het grote verhaal kunnen vormgeven. Het resultaat van stap 2 is een duidelijk strategisch verhaal dat de basis vormt voor al je toekomstige bedrijfsbeslissingen.

 

Stap 3

Communication planning

22 oktober 2018

 

Traject

 

Banner blindness is een gekend fenomeen in ons postdigitale tijdperk. We weten dat boodschappen enkel worden opgepikt als ze in de juiste context worden verteld. En toch proberen bedrijven zelfs de kanalen die zich hiervoor perfect lenen in te zetten om boodschappen te pushen.

In deze laatste stap brengen we de community samen met het merkverhaal en gaan we voor jullie op zoek naar formats en ambassadeurs die het mogelijk maken om steeds opnieuw dezelfde boodschap te herhalen zonder in te boeten aan creativiteit. Na deze laatste stap heb je een overzichtelijk communicatieplan in handen, gevuld met creatieve ideeën die de juiste community aanspreken met het juiste verhaal en dat via de juiste kanalen. 

Jij + Hotel Hungaria: Workshop Community Thinking

Hotel Hungaria: Kwalitatief community-onderzoek

Jij + Hotel Hungaria: Workshop Storymaking

Hotel Hungaria: Creatie van het grote verhaal

Hotel Hungaria: Creatieve ideeëngeneratie voor het communicatieplan

Jij + Hotel Hungaria: Presentatie van het Community-based Story Canvas

Pakketprijs: 12.800 euro excl. btw

de bezielers van community marketing

Stephanie en Nele leerden elkaar kennen vanuit weerszijden van het marketingspectrum. Als journalist en content creator stond Stephanie met haar voeten stevig in het storytelling- en communicatieveld, terwijl Nele eerst als marketingmanager en later als consultant aan de kant van de bedrijven stond.

Beiden voelden aan dat de afstand tussen hun twee disciplines groot was, dat strategie te vaak tot niets leidde en storytelling bij losse flodders bleef. Samen richtten ze de afgelopen drie jaren verschillende bedrijven op als een soort van laboratorium om hun theorieën te testen en eigen methodologie te ontwikkelen. Het resultaat daarvan is ‘Community Marketing’, en werd samengevat in een gelijknamig boek.

Stephanie Duval

Stephanie Duval

Nele Pieters

Nele Pieters