COACHING TRAJECT

de communicatieafdeling als 360° story-aanbieder
 

Wat is het?

Samen met de transparantie van onze maatschappij is ook de complexiteit van bedrijfscommunicatie en -marketing toegenomen. Waar het voorheen mogelijk was om op een sequentiële manier via campagnes te communiceren, wordt het verhaal vandaag continu en via alle mogelijke kanalen verteld.

Nico Van de Velde en Nele Pieters laten zien dat de communicatieafdeling in onze postdigitale wereld radicaal anders moet worden georganiseerd om opgewassen te zijn tegen de uitdagingen van vandaag.

Aan de hand van inspirerende voorbeelden en een eenvoudig kader laten we stap voor stap zien op welke manier de transparantie van onze maatschappij vandaag invloed heeft op onze marketing en communicatie. Een gedurfde nieuwe kijk zet niet alleen de marcomafdeling in een ander perspectief, maar heeft een impact op de volledige organisatie.

Voor wie is het?

Ons coachingstraject De communicatieafdeling als 360° story-aanbieder richt zich tot bedrijfsleiders, marketeers en communicatiemanagers die worstelen met de gevolgen van onze hypertransparante maatschappij. Managers die niet alleen nood hebben aan handvaten om hun marcomafdeling te organiseren zodat ze opgewassen zijn tegen de uitdagingen van deze tijd, maar ook op zoek zijn naar een concrete coaching om hen door deze transitie te loodsen.

Pakketprijs: 14.000 euro excl. btw

Stap 1

het grote verhaal en de kracht van formats

Om consistent en consequent te communiceren moet je eerst goed begrijpen wat, hoe en waarom je wil communiceren. Door het grote verhaal uit te puren tot de essentie, creëer je een sterke kapstok die alle communicatie binnen het bedrijf kan sturen, van productonwikkeling, over marketing tot hr. Formats geven je vervolgens een handige tool om het grote verhaal op te splitsen in hoofdstukken. Door elk radertje in de organisatie een hoofdstuk te laten vertellen, zal het verhaal klaar en duidelijk overkomen bij de consument.

In deze eerste stap puren we tijdens een workshop van een halve dag het grote verhaal uit tot de essentie. Door dit grote verhaal vervolgens te vertalen naar formats en voldoende gelaagdheid te geven, hebben we een sterke basis in handen waarmee we voor jullie alle hoofdstukken kunnen bepalen. Het resultaat van deze eerste stap is een document met daarin het 360° overzicht van de storytelling voor je volledige bedrijf.

Stap 2

de communicatieafdeling als 360° story-aanbieder

Met de transparantie is ook de complexiteit van de marketing- en communicatieafdeling toegenomen. Waar het voorheen mogelijk was om op een sequentiële manier via campagnes te communiceren, wordt het verhaal vandaag continu en via alle mogelijke kanalen verteld. Dit geeft een fundamenteel andere invulling aan het team, waardoor rollen en verantwoordelijkheden door elkaar worden geklutst.

Deze stap geeft inzicht in hoe een communicatieafdeling wordt georganiseerd om opgewassen te zijn tegen de postdigitale uitdagingen. Tijdens twee workshops brengen we enerzijds helder in kaart welke rollen er vandaag binnen een communicatieafdeling bestaan en wat de delta is ten opzichte van het toekomstige ideaal. Anderzijds verduidelijken we hoe deze rollen zich ten opzichte van elkaar verhouden in overzichtelijke processen. Ten slotte bundelen we de resultaten van beide meetings in een overzichtelijk document.

 

Stap 3

de community-expert als graadmeter voor voortdurende transformatie

Onze wereld staat niet stil, communicatiekanalen veranderen voortdurend en trends volgen elkaar in sneltempo op. Als bedrijf moet je continu transformeren om mee te kunnen evolueren met de consument die je wil bereiken. Het is dus van cruciaal belang om met een scherpe blik naar die consument te blijven kijken en als eerste op te pikken wat er bij hen speelt en leeft.

In deze laatste stap gaan we tijdens een workshop dieper in op de rol van een community-expert: hoe zorgt deze centrale figuur ervoor dat je bedrijf voortdurend de vinger aan de pols houdt en als eerste op de hoogte is van veranderingen in de maatschappij en industrie. Het resultaat van deze laatste stap is een duidelijke functieomschrijving en takenpakket op maat van je community-expert en toegespitst op jouw bedrijf.

Pakketprijs: 14.000 euro excl. btw

de coaches

Elk vanuit hun eigen insteek en achtergrond zijn Nico Van de Velde en Nele Pieters ervan overtuigd dat bedrijven een andere kijk nodig hebben op hun bedrijfscommunicatie.

Als ondernemer en tv-maker heeft Nico een heldere kijk op goede storytelling en weet hij als geen ander mensen in beweging te brengen.

Nele heeft als auteur van ‘Community marketing’ een uitgesproken visie over hoe de consument de spil van elk bedrijf moet zijn en vandaag de sturende kracht is – of zou moeten zijn – achter elke marcom-afdeling. 

Beiden voelen aan dat onze maatschappij is veranderd en dat de toegenomen transparantie vraagt om een fundamenteel andere organisatie van communicatie- en marketingafdelingen. Samen hebben Nico en Nele reeds tal van bedrijven uitgedaagd om hun organisatie kritisch onder loep te nemen. Hun gemeenschappelijke inzichten bundelen ze vandaag in De communicatieafdeling als 360° story-aanbieder.

Nico Van de Velde

Nico Van de Velde

Nele Pieters

Nele Pieters